عاشور

صفای آن حرمی که تو صاحبش باشی ... به جای جای بهشت نیز نتوان یافت

عاشور

صفای آن حرمی که تو صاحبش باشی ... به جای جای بهشت نیز نتوان یافت

کلمات را
می بافم به هم
کاش
ح س ی ن
با نگاه کریمانه اش
تحت عنوان شعر قبولشان کند
تا من افتخارم این باشد
شاعر کوی ح س ی ن م ...

::::

این بیت ها
بضاعت مزجات می شود
هدیه
حضور مادر سادات می شود ...

آخرین مطالب

شیخ کشى به سند معتبر از زید شحام روایت کرده است که: من با جماعتى از اهل کوفه در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم، جعفر بن عفان به خدمت آن حضرت آمد، او را اکرام نمود و نزدیک خود نشانید و گفت: یا جعفر، گفت: لبیک خدا مرا فداى تو گرداند، حضرت فرمود: شنیده‏ ام شعر می گویى در مرثیه امام حسین علیه السلام و نیکو می گویى؟ گفت: بلى فداى تو شوم، فرمود: بخوان، چون خواند آن حضرت گریان شد و قطرات اشک آن حضرت بر ریش مبارکش جارى شد و حاضران همه گریان شدند، پس فرمود: به خدا سوگند که ملایکه مقربان در اینجا حاضر شدند و مرثیه تو را براى حسین شنیدند، و زیاده از آنچه ما گریستیم گریستند، حق تعالى از براى تو جمیع بهشت را واجب گردانید و گناهان تو را آمرزید، پس فرمود: اى جعفر می خواهى زیاده بگویم؟ گفت: بلى اى سید من، فرمود: هر که در مرثیه حسین شعرى بگوید و بگرید و بگریاند، البته حق تعالى بهشت را براى او واجب گرداند و گناهان او را بیامرزد.


__________________


به نقل از کتاب جلاء العیون اثر علامۀ مجلسی رضوان الله علیه